ηχοραμα fm 100.8

Διάκου 10, 43100 Καρδίτσα
Tel: +30 244040769 , +30 2441041251, Fax: +30 2441075364
​Web: http://www.ixorama.gr

Hxorama 100.8 Karditsa