Χρώμα FM 102.1

Γλαύκου 60, Πάτρα 26332
Tel: +30 2615001021, Fax: +30 2610520626
Web: http://www.xromafm.gr

Xroma fm 102.1