Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5

Θεσσαλονίκη
Tel: +30 2310243900, Fax: +30 2392072934
Web: http://www.rthess.gr

Radio Thessaloniki 94.5