ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ἁγίου Ἀνδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός
Tel: +357 25864300, Fax: +30 25371548
Web: http://www.imlemesou.org/