Ιόνιον FM 96.1

Παπανδρεόυ 58, 27050 Πύργος
Tel: +30 2623041918, Fax: +30 2623041976
​Web: http://www.ionionfm.gr