Ηλέκτρα 98.8 Fm

Κολιάτσου 40 Κόρινθος
Tel: +30 2741072888, Fax: +30 2741302203
Web: http://www.pelopas.gr

Hlektra 98.8 Fm